Apartmaji Čatež

DomovApartmaCenikSplošni pogojiPosebna ponudba

 

 

   

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA NAJEM IN KORIŠČENJE APARTMAJA V POČINIŠKEM NASELJU IN  AVTOKAMPU TERME ČATEŽ

Splošni pogoji so sestavni del napotnice/vaucherja, ki jo skleneta Manuela Butinar s.p., in stranka, ki se strinja z naslednjimi pogoji.

UVOD 

V počitniškem naselju in avtokampu v zdraviliško-rekreativnem kompleksu Terme Čatež   daje Manuela Butinar s.p. v najem apartma št. 90. Apartma je v obliki vrstne hiše obsega pa v pritličju: kuhinjo, mizo in 6 stolov, dnevni prostor in sanitarije (straniščna školjka, tuš kabina, omarica in  umivalnik), v prvem nadstropju pa: dve spalnici z zakonskima posteljama (160x 200). V dnevnem prostoru je raztegljiv kavč (140x200) in TV sprejemnik. Ob vhodu v objekt je parkirni prostor za en osebni avto. Iz dnevnega prostora vodi izhod na ograjeno vrtno teraso. Prostori imajo možnost ogrevanja na električno energijo.

V kuhinji je hladilnik,  manjši zamrzovalnik, štedilnik (4x električna grelna plošča in električna pečica), posoda za kuhanje, posoda za serviranje hrane ter jedilni pribor.

SPLOŠNA DOLOČILA 

Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom Term Čatež in so priložena v prilogi.  Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko oddal rezervacijo oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v apartmaju.

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA

Stranka lahko rezervira termin oziroma  odda prijavo po telefonu vsak dan od 8.00 do 19.00 ali po elektronski pošti. S podpisom napotnice skleneta Manuela Butinar s.p. in najemnik pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev  obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Najemnik mora v prijavnico vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za kar je materialno odgovoren. Pogodba je sklenjena, ko Manuela Butinar s.p. pisno potrdi od najemnika izpolnjeno in podpisano prijavo.

Taka prijava je za obe pogodbeni stranki zavezujoča.

PLAČILO 

Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun Manuele Butinar s.p.

Akontacija rezervacije, ki jo najemnik plača najkasneje v 3. dneh po prijavi, znaša 30% od vrednosti aranžmaja. Ostalo plača najemnik najmanj 5  dni pred začetkom koriščenja apartmaja. V primeru, da najemnik ne plača akontacije rezervacije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi rezervacije.

Stranka je dolžna ob odhodu plačati turistično takso na recepciji, kjer se ob prihodu tudi prijavi.

 

CENE 

Manuela Butinar s.p. objavi cenik najema na spletni strani in na pisnih ponudbah za tekoče leto v evrih . Na ceniku tudi določi tudi čas njegove veljavnosti.

Manuela Butinar s.p. si pridržuje pravico do spremembe cen. 

ODPOVED  REZERVACIJE 

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru ima Manuela Butinar s.p.  pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

·        do 30 dni pred začetkom koriščenja : 15% cene aranžmaja;

·        od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja : 30% cene aranžmaja;

·        od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja: 50% cene aranžmaja;

·        od 7 dni do dneva  začetka koriščenja: 100% cene aranžmaja.

Ravno tako znašajo stroški 100% cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti apartma.

RECEPCIJA

·        Apartmajsko naselje je odprto skozi vse leto.

·        Recepcija Apartmajskega naselja in Kampa je odprta vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.

·        Ključe apartmaja dobijo gosti na recepciji po 14.00 uri, kamor jih tudi vrnejo na dan odhoda do 10.00 ure.

·        Ob prihodu se prijavite na recepciji in predložite: veljavno napotnico-voucher, osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje, za vse osebe navedene na napotnici. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v Apartmajskem naselju in Kampu je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja na recepciji.

·        Gosti ob prihodu prejmejo chip kartico, ki jo uporabljajo  za vhod in izhod iz Apartmajskega naselja in Kampa. Zloraba in preprodaja chip kartic je kazniva.

·        Za vsako izgubljeno ali odtujeno chip kartico, ki ni nadomestljiva, se zaračuna odškodnina  5 € (1.198 SIT).

·        Gosti ob odhodu chip kartico vrnejo na recepcijo. Koriščenje chip kartic na dan odhoda je možno na podlagi predhodnega pologa kavcije 5 € (1.198 SIT) za vsako kartico.

·        Takso in ostale storitve plačate na dan odhoda na recepciji Kampa najkasneje do 10.00 oz. 12.00 ure.

OSTALA NAVODILA 

·        V prostore apartmaja ni dovoljeno voditi domačih živali.

·        Najemnik prinese s seboj kuhinjske krpe.

·       Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. V kolikor povzroči namerno ali iz malomarnosti škodo, jo je dolžan povrniti.

·        Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu, to sporoči v recepciji kampa, ki bo poskrbela, da  jo bodo njihovi vzdrževalci odpravili. Za ostale okvare na opremi najemnik obvesti Manuelo Butinar s.p.

·        Ob odhodu morajo gostje pomiti posodo, odstraniti odpadke, očistiti hladilnik in ga izklopiti.

REŠEVANJE  SPOROV 

V  primeru, da bi prišlo do spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi uspeli razrešiti sporazumno, je za njegovo razrešitev pristojno Okrajno sodišče v Postojni.

Manuela Butinar s.p., Postojna

 

Priloga 1:

APARTMAJI IN KAMP

HIŠNI RED

 1. Apartmajsko naselje je odprto skozi vse leto.
 2. Kamp je odprt skozi vse leto.
 3. Recepcija Apartmajskega naselja in Kampa je odprta vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.
 4. Ob prihodu se prijavite na recepciji in predložite osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v Apartmajskem naselju in Kampu je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja na recepciji.
 5. Goste lastnikov počitniških objektov sprejemamo na podlagi veljavnih napotnic oz. voucherjev.
 6. Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za napačno izdane napotnice in voucherje.
 7. Gosti ob prihodu prejmejo chip kartico, ki jo uporabljajo za koriščenje storitev v skladu s pogodbeno izbrano varianto koriščenja storitev. Zloraba in preprodaja chip kartic je prepovedana.
 8. Gosti uporabljajo chip kartico tudi za vhod in izhod iz Apartmajskega naselja in Kampa.
 9. Za vsako izgubljeno ali odtujeno chip kartico, ki ni nadomestljiva se zaračuna odškodnina 5 EUR / 1.198 SIT
 10. Gosti ob odhodu chip kartico vrnejo na recepcijo. Koriščenje chip kartic na dan odhoda je možno na podlagi predhodnega pologa kavcije 5 EUR/ 1.198 SIT za vsako kartico.
 11. Ključe počitniških objektov dobijo gosti na recepciji, kjer jih tudi vrnejo na dan odhoda do ure, ki je določena v aranžmaju ali pogodbi oz. do ure, ki jo določi lastnik počitniškega objekta.
 12. Takso in ostale storitve plačate na dan odhoda najkasneje do 10.00 oz. 12.00 ure, odvisno od aranžmaja.
 13. Po 10.00 oz. 12.00 uri zaračunavamo storitve do naslednjega dne.
 14. V Apartmajskem naselju in Kampu mora biti popoln mir od 23.00 ure zvečer do 06.00 ure zjutraj.
 15. V času od 23.00 ure zvečer do 06.00 ure zjutraj ni možen vhod in izhod z vozili, razen v izrednih primerih (prevoz bolnikov, ponesrečencev, reševalnih in intervencijskih vozil).
 16. Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmajih, prikolicah, šotorih in avtomobilih.
 17. Denar, nakit in vrednostne papirje lahko deponirate na recepciji Hotela Terme.
 18. Prosimo Vas, da vse najdene predmete izročite v recepcijo.
 19. Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za vozila, parkirana v ter izven Apartmajskega naselja in Kampa.
 20. Posebej Vas prosimo, da:
  • pazite na red in čistočo
  • z radijskimi in TV sprejemniki, glasbili ter drugače ne motite sosedov
  • starši spremljate otroke v sanitarije
  • energijo uporabljate smotrno
  • v trgovino hodite peš ali s kolesom, s čimer boste pripomogli k zmanjševanju hrupa in ohranjanju čistega okolja
 21. V Apartmajskem naselju in Kampu ni dovoljeno:
  • netiti odprt ogenj
  • voziti hitreje kot 10 km/h
  • imeti odvezane pse
  • voditi pse na Termalno riviero
  • prinašati eksplozivne in lahko vnetljive snovi
  • posegati v prostor in zemljišče
  • izvajati gradbena in vzdrževalna dela na in v okolici počitniških objektov brez pisnega soglasja vodstva Apartmajskega naselja in Kampa
  • odlagati kosovni odpad
 22. Predstavniki Term Čatež opravljajo pregled in kontrolo zasedenosti počitniških objektov, ki se izvaja brez predhodnega obvestila.
 23. Goste, ki bodo kljub opozorilom kršili javni red in mir, bomo prosili, da zapustijo Apartmajsko naselje in Kamp.

Želimo vam prijetno bivanje!

   
   

Copyright Madd d.o.o. webmaster